විදු නැණ කිරණScience Dissemination Unit
විද්‍යාත්මක සංකල්ප ඉතා සරල ආකාරයෙන් පහදා දීම සහ විද්‍යාව විනෝදාත්මක ආකාරයට ඉගෙන ගැනීම සඳහා අත හිත දීම මෙහි අපේක්ෂාවයි

      විදු නැණ කිරණෙහි පළමු පරිච්ඡේදය වන්නේ ශිෂ්‍යයන් හට පහසුවෙන් සිදු කළ හැකි “විද්‍යා පරීක්ෂණ” ගණානාවකි. මේ පරීක්ෂණ අතර පන්ති කාමරය තුළ දී වලාකුළක් සාදා ගැනීම, නිල් අහස මත රතු අවරගිර, දිය සුළි බෝතලය, ගිනි ආරක්ෂිත බැලූනය, කඩදාසි ඔන්චිල්ලාව, පාට පාට දේදුන්නක් සාදමු ආදි විවිධ විද්‍යාත්මක සංසිද්ධින් සනාථ කරන පරිකල්පන ගණනාවක් දක්වා ඇත.
      එදිනෙදා ජීවිතයට විද්‍යා සංකල්ප ලෙස නම් කර ඇති පරිච්ඡේදයේ, එදිනෙදා ජීවිතයේ අප සුලබව අත්දකින එහෙත් එසේ වන්නේ කුමක් නිසා ද යන්න පිළිබඳව අවබෝධයක් නැති කුතුහලය දනවන විවිධ ප්‍රස්තුත තුළ පවතින විද්‍යාත්මක සංසිද්ධි පහදා දෙනු ලබයි.
      මිනුම් සරාව පිපෙට්ටු සහ බියුරෙට්ටු පවා නිවසේදීම තනාගෙන තමන්ගේම විද්‍යාගාරයක් සරලව  ගොඩනංවන ආකාරය ගෙදරදි විද්‍යාගාරයක් හදමු හි අඩංගුය. රසායන විද්‍යාව හැදෑරිමට මැළිකමක් ඇත්නම් එම තත්ත්වය මඟහරවමින් “රසායන විද්‍යාව සරලව ම උගත හැකි ක්‍රම” සහ “රසායන විද්‍යා ක්‍රීඩා” විදු නැණ කිරණෙහි අඩංගු තවත් අංග දෙකකි. “හුණු කිල්ලෝටයෙන් සංයුජතාව”, “මූලදුව්‍ය ආශ්‍රිත දින දර්ශනය” මෙන්ම කාඩ් ක්‍රිඩාව තුළින් ද රසායනික විද්‍යා න්‍යායයන් පහසුවෙන් සිත් තුළ රැඳවීමට මෙහි දී ප්‍රයන්න දරා ඇත.

 


2005 - 2011 All Rights Reserved by CATKAN Foundation & Institute of Fundamental Studies-Sri Lanka